Для працівників

FAQ для співробітників DE

1. Що означає поняття «тимчасова робота»?

Це гнучка форма зайнятості. Робота на цьому принципі полягає в тому, що працівник формально працевлаштований в Агенції праці тимчасової MR JOB, а свої обов'язки виконує у роботодавця, з якими агентство працює. Це означає, що ця форма співпраці не зв'язує безпосередньо працівника та роботодавця.


2. Що означає поняття «користувацький роботодавець»?

Це працедавець, на користь якого працює тимчасовий працівник. Іншими словами, це працедавець, до якого MR JOB делегує працівника.


3. Хто, власне, є моїм працедавцем?

У випадку тимчасової роботи - стає JOB MR. Кандидат укладає договір з агентством, але завдання, передбачені в цій угоді, виконує не в агентстві, але за дорученням і під керівництвом іншого роботодавця, до якого людина скерована.


4. Чи посередницво є платним?

Ні, MR JOB не стягує з працівників жодних оплат і комісії: ні за реєстацію в базі потенційних працівнків, ні за знайдення роботи.


5. Як довго потрібно чекати на пропозицію роботи?

Час очікування на пропозицію важко визначити. Все залежить від ситуації на ринку, а саме актуальної потреби користувацьких роботодавеців. Іноді трапляється, що особи, які зголосились в MR JOB починають працювати відразу.


6. Чи час роботи за договором про тимчасову зайнятість враховується до загального стажу праці?

Так, як і кожний договір про роботу.


7. Як довго можна працювати в одному місці?

Це питання визначає Закон Про працевлаштування тимчасових працівників від 9 липня 2003 з поправками. Загальний час тимчасової роботи у того ж користувацького роботодавеця не може перевищувати 18 місяців протягом 36 місяців поспіль. До періоду зайнятості враховуються усі періоди прикомандировування працівника до того ж користувацького роботодавця, не вимагається безперервна зайнятість.


8. Чи тимчасовий працівник має право на відпустку?

Так, кожному тимчасовому працівнику належить відпустка в розмірі 2 дні за кожен відпрацьований місяць в період роботи на 1 пілприємстві. У випадку відпусток та еквівалентів за невикористані дні відпустки не застосовуються положення Трудового кодексу тільки Закон Про зайнятість тимчасових працівників.


9. Як виглядає процес підбору тимчасового працівника?

Просто зателефонуйте в MR JOB. Під час розмови потенційний працівник проходить початкову кваліфікацію, отримує пропозицію роботи, дізнається про умови і ставки заробітної плати. Тоді організує інтерв'ю у відділі агенції або весь процес здійснюється дистанційно. І, нарешті, підписує договір про тимчасову зайнятість. Весь процес рекрутації займає від декількох годин до кількох тижнів. Для укладання угоди необхідні: документ, що посвідчує особу (PESEL, паспорт), ідентифікаційний номер платника податків, номер банківського рахунку, на який буде перераховуватись заробітня плата.


10. Яким чином можна підписати договір, якщо я проживаю за межами м. Легніца?

Всі необхідні документи про укладення трудового договору можна підписати дистанційно. Комплект підготовлених документів надсилається електронним способом до кандидата з проханням про ознайомлення, а оригінали документів будуть доставлені кур'єром. Кур'єр доставляє документи і чекає на підписання кандидатом, після чого, доставояє їх назад в JOB MR.


11. Якими видами страхівок покривається тимчасовий працівник?

MR JOB надає повний пакет соціального забезпечення (вихід на пенсію, хвороби та нещасні випадки) та медичного страхування


12. Скільки можна заробити, працюючи за посередницвом MR JOB?

Винагорода залежить від декількох факторів. Наприклад, від освіти, досвіду, робочого часу і кваліфікації. Відповідно до діючих положень зарплата тимчасового працівника залежить від заробітної плати, яку на даній позиції пропонує користувацький роботодавець.


13. Чому укладається польський трудовий договір, а не німецький, так як робота виконується в Німеччині?

MR JOB є польським роботодавцем, який рамках співпраці з німецьким підрядником, делегує своїх співробітників на роботу до Німеччини.


14. Чому я дійсно повинен присуватись в Німеччині?

Підтвердження приписки в Німеччині є необхідним процесом, щоб надати співробітнику 1 податковий клас у німецькій податковій інспекції. Тимчасовий працівник відряджений на роботу через MR JOB може бути віднесений до 1 або 6 податкового класу. Клас 1 є найбільш вигідним для працівника, тому важливою є прописка.


15. Чому податки надходять до німецької податкової інспекції?

З огляду на те, що робота виконується на території Німеччини, податки від заробітної плати відраховується до німецької податкової інспекції.


16. В якій валюті виплачуєтсья заробітня плата?

Зарплата виплачується на рахунки в польський валюті. Проте, на прохання працівника, є можливість оплати в євро, але для цього потрібно працівнику мати відкритий валютний рахунок.


17. Чи може заробітня плата виплачуватися щотижнево?

Ні. Заробітня плата виплачуватися помісячно, до 10 числа місяця за попередній


18. Як виглядає розірвання угоди?

Припинення тимчасового працевлаштування можливо, якщо дотриманий термін відпрацювання. Термін відпрацюваня залежить від терміну, на який укладено договір про роботу. В окремих випадках, договір може бути розірваний за взаємною згодою обох сторін.


19. Чи безробіня особа, зареєстрована в біржі праці, повинна повідомити про тимчасову роботу?

Так. Тимчасові працівники зобовязані повідомити протягом семи календарних днів.


20. Чи здійснюється відшкодування витрат на доїзд до / з місця роботи до місця проживання в Німеччині

Так, але MR JOB зобовязує до виконання певних умов. Відповідно до постанови Міністра інфраструктури від 25 березня 2002 року, що встановлює умови та метод відшкодування в робочих цілях використання автомобілів, мотоциклів і мопедів, які не належать роботодавцю (OJ 2002 № 27, ст. 271 з поправками.), відшкодування працівнику використання особистих транспортних засобів з метою поїздки на роботу не є обов'язком роботодавця, а тільки на його розсуд. Сума відшкодування становить 0,8358 злотих / 1 км для автомобілів з об'ємом циліндрів двигуна понад 900 см3. Перші 15 км траси доїзду в одному напрямку покриває працівник (30 км в дві сторони). Відшкодування може бути нараховано для кожного понад 15 км в напрямку доїзду в одну сторону, в тій (більше 30 км в дві сторони). Для поїздок менше 15 км в одну сторону (30 км в дві сторони) відшкодування дорожніх витрат не здійснюється. Відстані будуть перевірені відповідно до maps.google. Максимальна кількість – це 1 переїзд в дві сторони ( місце проживання- місце роботи, місце роботи - місце проживання). У випадку, якщо доїжджає кілька осіб 1 автомобілем, відшкодування здійснюється тільки одній із них. Людина, яка отримує повернення коштів є зобовязана до перевезення співробітників, які їдуть в ту саму сторону (працівники, доїжджаючі до тої ж будівлі, зобовязані їздити разом одним автомобілем). У ситуації, коли кілька співробітників в тій же будівлі використовує свої власні транспортні засоби, необхідно в обов'язковому порядку вести окремий облік з кожного курсу автомобіля, наприклад, що даного дня група доїжджала одним автомобілем. Підставою для відшкодування витрат повязаних із доїздом, є надсилання, не пізніше 10-го числа наступного місяця за попередній місяць, оригінали рахунків та / або фактур, виставлених на ТОВ MR JOB Агегція праці тимчасової. Документи, подані після визначеної дати, прийматися до уваги не будуть.


21. Ким є тимчасовий працівник? На чому грунтується делегування працівників?

Принцип вільного пересування працівників дає кожному громадянину право вільно пересуватися в іншу державу-члена для того, щоб жити і працювати в тій країні, а також захищає від дискримінації щодо зайнятості, винагороди та інших умов праці порівняно з громадянами цієї держави-​​члена. Вільний рух слід відрізняти від свободи надання послуг, який включає в себе право компанії на надання послуг в іншій державі тимчасово відправити ("делегувати") для цієї мети своїх співробітників для виконання необхідної роботи там. Приклад: Поляк їде тимчасово до Німеччини в рамках угоди, укладеної в Польщі зі своїм польським роботодавцем - хоча робота виконується за кордоном, як і раніше працює для польського роботодавця. Свобода надання послуг, яка є частиною делегування працівників, дозволяє підприємству, заснованому в одній з держав-членів, надавати послуги в інших і в цих цілях, тимчасово переміщаючи в цю країну своїх співробітників. Відповідно до чинної Директиви Про делегування працівників (96/71 / WE) в 1996 році, делегування працівників може наступити в трьох випадках: • Замовлення / субпідряд - компанії делегують працівників за власний рахунок і під своїм керівництвом на території держави-​​члена відповідно до договору, укладеного між делегуючим підприємством і одержувачем послуг, діючими в рамках держав-членів. • Передання в середину компанії - компанії делегують працівників до закладу або підприємства, яке належить до групи пілприємств на території держави-​​члена. • Агенція праці тимчасової / кадрове агентство - компанія, як агенція з тимчасового працевлаштування або агенція посередництва праці, наймає працівника підприємству, ведучому господарську діяльність або діючому на території держави-​​члена.


22. Які права має делегований працівник?

Директива 96/71 / WE вказує умови найму, які застосовуються в приймаючій країні до делегованого працівника, за умови, що вони забезпечують більш сприятливі для нього умови, ніж умови найму в країні походження. До них відносяться: • максимальні періоди роботи і мінімальні періоди відпочинку, • мінімальні щорічні оплачувані відпустки, • мінімальні ставки оплати праці, в тому числі понаднормові, • умови найму працівників, зокрема шляхом підприємств з тимчасової зайнятості, • здоров'я, безпеки та гігієни на роботі, • захисні заходи відносно умов найму вагітних жінок або жінок, які нещодавно народили, дітей та молоді, • рівність між чоловіками і жінками і інших положень про недискримінацію. Ми говоримо "мінімальні", тому що найчастіше відносимо до ставок заробітної плати - співробітник отримує мінімальну заробітну плату, яка застосовується в країні, в яку він делегований, якщо вона вища, ніж в країні його походження. Приклад: Поляк делегований на роботу в Бельгію, тому отримує бельгійську мінімальну заробітну плату (яка є вижчою, ніж польська, що вигідніше для нього). Бельгійєць делегований працювати в Польщу, також отримає бельгійську мінімальну заробітну плату, що вигідніше йому, ніж польська мінімальна заробітна плата. Список, як ви можете бачити вище, враховує не тільки питання заробітної плати, але і період роботи, відпустки, здоров'я та безпеки і рівності трактування.


23. Хто несе відповідальність за безпеку і здоров'я тимчасових співробітників?

Роботодавець зобов'язаний забезпечити тимчасовому працівнику безпечні і гігієнічні умови роботи в призначеному місці для виконання тимчасових робіт, і тому він несе відповідальність за безпеку і здоров'я тимчасових працівників.


24. Якщо я підпишу третій контракт з MR JOB, цей договір буде безстроковим?

Ні. Тимчасові Працівники не мають обмежень стосовно кількісті їхніх контрактів, тому їх не стосується параграф 25 Кодексу законів про працю.


25. До якого податкового класу я буду віднесений, працючи в Німеччині?

Податкова Фірма, яка працює з MR JOB, намається отримати I податковий клас, для врегулювання податків наших співробітників, хоча це не належить до наших обовязків. Працівник може індивідуально звернутися за присвоєнням податкового класу в Німеччині. Після отримання свідоцтва Bescheinigungfür den Lohnsteuerabzug працівнику необхідно відправити цей документ в MR JOB. Тоді податок буде нараховано відповідно до підтверджувального документу співробітника про присвоєний податковий клас. Якщо працівник більше не працює в MR JOB, він має право звернутися за присвоєнням податкового класу індивідуально.


26. Чи можу я претендувати на відрядні за період перебування у Німеччині. Що з невикористами відрядними, вони можуть бути мені поверненні?

На отримання відрядних мають право працівники, які перебувають у відрядженні (визначення "Відрядження" містить ст. 775 § 1 Кодексу законів про працю). Працівник, який направляється до місця, зазначеного в трудовому договорі в якості місця виконання робіт, не перебуває у відрядження, згідно ст. 775 § 1 Кодексу законів про працю, відповідно відрядні нараховуватись не будуть.


27. Чи маю я право виїхати один раз на місяць на Польщі, за що буде повернуто кошти?

Виїзд до Польщі раз на місяць є волевиявленням самого працівника, а в умові не передбачено, що витрати оплачуються роботодавцем.


28. (Polski) Jakie warunki muszę spełnić, aby być zatrudniony w Niemczech przez Państwa Agencję?

(Polski) W związku z obowiązującymi przepisami prawa oprócz niezbędnych kwalifikacji zawodowych na dane stanowisko wymagamy posiadania aktualnego ubezpieczenia ZUS. Jest to warunek konieczny przy legalnym wyjeździe za granicę z polską agencją zatrudnienia. W przypadku jego niespełnienia pracownik taki nie otrzyma poświadczonego formularza A1, dlatego tak dużą uwagę przywiązujemy do konieczności dostarczenia do nas odpowiedniego dokumentu poświadczającego podleganie ubezpieczeniu w Polsce przed podpisaniem umowy.


29. (Polski) Co to jest Formularz A1?

(Polski) Druk ten to jedyny dokument, który potwierdza legalność zatrudnienia na terenie państwa, gdzie jest się delegowanym (czyli na terenie Niemiec) oraz fakt opłacania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne. O druk A1 występuje do ZUSu polski pracodawca. Druk A1 wystawiany jest zawsze na konkretną osobę i w przypadku zmiany miejsca pracy (zmiany zlecenia) konieczne jest wnioskowanie o nowy druk.


30. (Polski) Jakie dokumenty potwierdzają ubezpieczenie w Polsce?

(Polski) Warunkiem otrzymania poświadczonego formularza A1 jest podleganie ubezpieczeniu w Polsce przynajmniej przez 30 dni poprzedzających oddelegowanie. W konsekwencji kandydat na pracownika musi być zarejestrowany jako osoba bezrobotna w PUP lub podlegać ubezpieczeniom z innego tytułu spośród wymienionych poniżej: - ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia działalności na własny rachunek, - ubezpieczenie społeczne w KRUS, - ubezpieczenie zdrowotne jako członek rodziny, - ubezpieczenie zdrowotne jako emeryt lub student, - zasiłek macierzyński lub urlop wychowawczy, - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, - świadczenie rehabilitacyjne, - zasiłek opiekuńczy, - prawo do świadczeń rzeczowych w okresie 30 dni po ustaniu tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.


31. (Polski) Kiedy otrzymuję formularz A1?

(Polski) Formularz A1 otrzymuje się po podpisaniu umowy o pracę oraz po rozpoczęciu pracy na terenie Niemiec. Jednak bezpośrednie otrzymanie formularza A1 uzależnione jest od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i trwa to od tygodnia do miesiąca czasu.


32. (Polski) Czy przysługuje mi Kindergeld?

(Polski) Tak. MR JOB oddelegowuje do pracy pracowników (obywateli Polski) do Niemiec. Podatki za pracowników płacone są na terenie Niemiec. Pracownicy są zameldowani na terenie Niemiec. Zgodnie z ww. stanem faktycznym, Pracownicy MR JOB posiadają uprawnienia do starania się o uzyskanie Kindergeld. Osoby uprawnione do uzyskania świadczenia Kindergeld ,Zgodnie z § 62 EStG, jest: -osoba, która posiada dzieci w myśl § 63 EStG (zgodnie z definicją dziećmi w ww. sensie są dzieci spokrewnione w pierwszej linii z podatnikiem oraz dzieci nad którymi sprawuje on opiekę – czyli istnieje rodzinno-podobna więź na dłuższy okres czasu – definicja legalna z ustawy. -ponadto Kindergeld przysługuje w wypadku jednego rodzica opiekującego się dzieckiem lub osoby opiekującej się wnukiem w swoim gospodarstwie domowym). -warunkiem jest, aby dzieci mieszkały lub zwyczajowo przebywały na terenie Niemiec lub Unii Europejskiej. Dla dzieci powyżej 18 roku życia obowiązują przepisy szczegółowe i zależne są one od sytuacji życiowej takiej osoby (praca, szkoła, studia, upośledzenie, obowiązek odbycia służby wojskowej lub cywilnej etc.). Osobami uprawnionymi do pozyskania Kindergeld są osoby które: -Zwyczajowo przebywają w Niemczech lub -Nie posiadają miejsca zamieszkania na terenie Niemiec ani nie przebywają zwyczajowo na terenie Niemiec, ale są czynnymi podatnikami podatku dochodowego na terenie Niemiec. Wysokość świadczenia Kindergeld Na pierwsze oraz drugie dziecko przysługuje roszczenie w wysokości 184 EUR / m-c, na trzecie 190 EUR, na czwarte i każde następne 215 EUR (§ 66 ust. 1 EStG) miesięcznie. Można złożyć wniosek o przyznanie Kindergeld na 4 lata wstecz. Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać Kindergeld? W standardowych przypadkach (dziecko poniżej 18 roku życia) wypełnia się formularz KG 1 wraz z zał. „Anlage Kind”. Wniosek powinien być podpisany przez obojga rodziców, przy czym jako wnioskodawca może być podany jeden z rodziców. W wypadku, gdy rodzice nie są małżonkami należy odpowiednio uwzględnić to na wniosku. Przy pierwszym wniosku na każde z dzieci należy przedstawić oryginał (w wypadku Polski wraz z tłumaczeniem przysięgłym) aktu urodzenia dziecka. W niektórych przypadkach (uzasadnionych wątpliwościach) Familienkasse może żądać pisemnego oświadczenia rodziców o przynależności dziecka do gospodarstwa domowego. Ponadto w wypadku dzieci, które są starsze niż 18 lat lub upośledzone wymagane jest przedłożenie odpowiednich dokumentów zależnych od konkretnej sytuacji (czy się uczą, odbywają służbę wojskową, studiują etc.) Pozostałe szczegóły dotyczące technicznego wypełnienia wniosku opisane są szczegółowo na formularzu. Wniosek może być złożony także przez pełnomocnika. Co do zasady rodzice powinni sami podpisać się pod wnioskiem. Wniosek można wysłać pocztą. Każda zmiana dotycząca złożonego wniosku oraz przyznania Kindergeld musi być niezwłocznie przekazana do Familienkasse (np. powrót na stałe do Polski). W przeciwnym wypadku może to stanowić czyn karalny oraz być związane z koniecznością zwrotu nienależnie otrzymanego Kindergeld wraz z odsetkami i karą. Kwestie związane z ww. zagadnieniem prawnym reguluje na terenie Niemiec głównie niemiecka ustawa o podatku dochodowym – Einkommensteuergesetz (EStG) oraz Bundeskindergeldgesetz (BKGG). Poniższe informacje potwierdzone są uzupełniającą regulacją w BKGG. 1. Wniosek o przyznanie Kindergeld Wniosek o przyznanie Kindergeld powinien zostać złożony w Familienkasse, prowadzonej przy Bundesagentur für Arbeit (urzędzie pracy) w danym landzie (§ 67 EStG oraz § 7 ust. 3 BKGG). Właściwość miejscowa określana jest na podstawie miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub jego zwyczajowego pobytu, bądź ewentualnie miejsca w którym wykonuje on pracę zarobkową (§ 13 BKGG). Wnioski można ściągnąć ze strony http://www.arbeitsagentur.de/nn_26666/zentraler-Content/Vordrucke/A09-Kindergeld/Publikation/Formulare-Kindergeld.html


Перевір поточні оголошення