JAK TO DZIAŁA? – WYSTARCZĄ TYLKO TRZY KROKI!

Obejrzyj instruktaż i ZACZNIJ ZABARIAĆ

TO PROSTE!

Sorry, this entry is only available in Deutsch and Polski.

Nie zwlekaj! Możesz zacząć zarabiać od razu!

*Required field

Kogo Polecasz

Podaj imię

Podaj nazwisko

Określ znajomość języka niemieckiego

Załącz CV w formacie PDF, DOC lub DOCX

* Plik nie może przekraczać 120 kb i musi być zapisany w formacie .pdf, .doc lub .docx. Nazwa pliku powinna zawierać nazwisko nadawcy (bez polskich liter, spacji i znaków specjalnych).

Załącz plik w formacie PDF, JPEG, DOC lub DOCX

* Prosimy dodać skan podpisanego załącznika nr 2 - Oświadczenie Kandydata (kliknij aby go pobrać).

Podaj email

Podaj numer telefonu


Twoje dane

Podaj imię

Podaj nazwisko

Podaj email

Podaj numer telefonu

Podaj nazwę firmy

Proszę wyrazić zgodę

Sprawdź, czy wszystkie pola są wypełnione