Dla pracowników

Wysokość wynagrodzeń w MR JOB

Z uwagi na liczne pytania w zakresie  wynagrodzenia netto pracowników delegowanych do Niemiec, prezentujemy Państwu rzeczywiste wynagrodzenia naszych pracowników.

Zwracamy uwagę, że na stawkę netto pracownika, wpływ ma wiele czynników, które nie są zależne od MR JOB:

Czynniki wpływające na stawkę netto pracownika:

 • Ilość dni pobytu  na terenie Niemiec w celu świadczenia pracy (w skali miesiąca)
 • Ilość dni podlegania ubezpieczeniu
 • Ilość dni urlopu
 • Ilość wypracowanych nadgodzin  25%/50%/100%
 • Kurs euro (dot. wyliczeń podstawy na składki ZUS)
 • Osiągnięty przychód w skali miesiąca
 • Klasa podatkowa:

Na terenie Niemiec występuje sześć klas podatkowych, na określenie klas podatkowej ma wpływ :

 • Okres przebywania na terenie Niemiec (aktualny /planowany)
 • ilość dzieci w gosp. Domowym
 • deklaracje dot. składki na rzecz kościoła
 • stan małżeński
 • miejsce zamieszkania
 • czynność zawodowa współmałżonka

W związku z brakiem możliwości, zastosowania kalkulatora w celu wyliczenia symulacji wynagrodzenia netto, poniżej przedstawiamy rzeczywiste wynagrodzenia naszych pracowników.

Wszystkie wynagrodzenie wyliczane są wg. zasad polsko-niemieckich, tzn. Składki na ubezpieczenie Społeczne oraz Zdrowotne (ZUS) opłacane są w Polsce natomiast podatki od pierwszego dnia rozliczane są na terenie Niemiec.

Zwracamy szczególna uwagę, iż wybraliśmy te pozycje które w danym miesiącu nie zawierały wynagrodzenia urlopowego, wynagrodzenie chorobowego, ilość dni przebywania na terenie Niemiec wynosiła od 28 do 31 dni

Przykładowe wynagrodzenia:

Stawka godzinowa 10,60 Euro / brutto –> Kliknij

Stawka godzinowa 11,20 Euro / brutto –> Kliknij

Stawka godzinowa 12,00 Euro / brutto –> Kliknij

Stawka godzinowa 12,50 Euro / brutto –> Kliknij

Stawka godzinowa 13,00 Euro / brutto –> Kliknij

Stawki euro/h uzależnione są od znajomości języka niemieckiego oraz kwalifikacji pracowników.

Dodatkowo wszyscy nasi pracownicy otrzymują:

 • nocleg, którego koszt wynosi do 600 euro/ m-c, (pracownik nie ponosi dodatkowych kosztów)
 • opiekę polskiego Konsultanta
 • pokrycie kosztów dojazdu oraz powrotu z Kontraktu DE

Liczymy iż powyższe informację będą pomocne dla osób zainteresowanych współpraca z naszą firmą

Sprawdź bieżące ogłoszenia