Jak oceniają pracę w Polsce Pracownicy z Ukrainy ? Jakie mają plany po wprowadzeniu ruchu bezwizowego ?

622
Od 2015 roku można zaobserwować rosnący napływ imigrantów do Polski, który w 2016 roku zaowocował rekordową liczbą cudzoziemców zatrudnionych na polskim rynku pracy. Tylko w zeszłym roku liczba ta przekroczyła 1,3 miliona nowo zatrudnionych obcokrajowców, z czego ogromny procent z nich to obywatele Ukrainy. W czerwcu odnotowano najniższą stopę bezrobocia od 16 lat – 7,1% […]

Jeszcze lepiej na rynku pracy

program-polecen-baner
Wzrost aktywności zawodowej, coraz większy wskaźnik zatrudnienia, znaczny spadek liczby bezrobotnych i osób biernych zawodowo, a także rekordowo niska stopa bezrobocia – taki obraz sytuacji na rynku pracy w II kwartale br. wyłania się ze wstępnych danych najnowszego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. - We wszystkich głównych miarach rynku pracy przekraczamy rekordowe poziomy. Bardzo nas cieszy, […]

Dobra sytuacja na rynku pracy

Portrait of a study group
We wszystkich głównych miarach rynku pracy przekraczamy rekordowe poziomy. Bardzo nas cieszy, że rośnie wskaźnik zatrudnienia, spada bierność zawodowa kobiet i cały czas odnotowujemy przyspieszenie wzrostu płac. Oby te tendencje się utrzymywały – tak dane GUS na temat rynku pracy komentuje minister Elżbieta Rafalska. - „Najbardziej jestem zadowolona z malejącej liczby osób długotrwale bezrobotnych. To […]

Wyniki z badania satysfakcji oraz planów, po wprowadzeniu ruchu bezwizowego Pracowników z Ukrainy – lipiec 2017

miniatura_2
MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej  w lipcu bieżącego roku,  przeprowadziła badanie ankietowe wśród Pracowników z Ukrainy. Zapytaliśmy pracowników z Ukrainy m.in o: ich plany w związku z wprowadzeniem ruchu bezwizowego do krajów UE satysfakcję z pracy w Polsce  oraz poziomu wynagrodzeń opinie na temat współpracy z nasza firmą Poniżej udostępniamy pełne wyniki przeprowadzonego badania. Pobierz […]