Bezrobocie w grudniu 2016r. – 8,3 %

Portrait of worker with clipboard in factory
GUS opublikował dane o bezrobociu. W grudniu 2016 r. wynosiło ono 8,3 proc. czyli tyle samo ile szacowało MRPiPS, na podstawie danych z urzędów pracy. W porównaniu do listopada bezrobocie wzrosło  o  0,1 punktu procentowego.   Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1 335,2 tys. wobec 1 313,6 tys. osób przed miesiącem.   Wskaźnik […]

Kobiety stracą na zmianie ustawy o pracy tymczasowej

74509
Zgodnie z projektem ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wszystkie umowy o pracę z kobietami w ciąży, nawet bardzo krótkie (kilkudniowe a nawet kilkugodzinne), które uległyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży przedłużą się do dnia porodu. Polskie Forum HR, Konfederacja Lewiatan i inne organizacje przedsiębiorców z Rady Dialogu Społecznego, uważają, że to złe rozwiązanie i […]

Najważniejsze zmiany w 2017

baner-mpips-1447148544
W 2017 wzrosła płaca minimalna i zaczęła obowiązywać minimalna stawka godzinowa. Zmienią się niektóre zasady wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Rozszerzono również dostęp do pomocy żywnościowej. Podwyższona zostanie emerytura i renta. Przedstawiamy najważniejsze zmiany.   Źródło: MPiPS