Od 1 kwietnia 2015 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące wstępnych badań lekarskich.

z7432423q
Od 1 kwietnia 2015 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące wstępnych badań lekarskich. Pracodawca jest zwolniony z obowiązku ponownego skierowania pracownika na badania wstępne w przypadku: 1)     przyjmowania ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu […]

Nowe rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca – najważniejsze zmiany

docdb_image
Rozporządzenie opublikowane 17 kwietnia, wejdzie w życie 1 maja. Przepisy nowego rozporządzenia w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca w przeważającej części odpowiadają przepisom dotychczas obowiązującego rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2009 r. Najistotniejsze zmiany dotyczą postępowania poprzedzającego wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Obejmują one m. in. ograniczenie kręgu osób, […]

Spadek bezrobocia w marcu

4030176-3d-rosso-finacial-stat-freccia-bianca-scendere-recessione
Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w marcu do 11,7 proc. z 12 proc. w lutym – wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jeszcze rok temu wynosiła 13,5%. - Sytuacja na rynku pracy poprawia się z każdym miesiącem. W marcu liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 53 tys. W urzędach pracy zarejestrowanych było o […]

Umowy czasowe do 36 miesięcy – nowelizacja kodeksu pracy

large_doki2
31 marca br. rząd przyjął nowelizację kodeksu pracy. Zakłada ona, że kontrakty czasowe będą mogły być zawierane z pracownikiem na okres do trzech lat. Po tym czasie umowa będzie mogła być zawarta jedynie na czas nieokreślony. - Zmiany w umowach czasowych ochronią pracowników przed nadużyciami. Nie będzie już sytuacji, że kontrakty terminowe są przedłużane w […]

Europejskie reprezentacje branży agencji zatrudnienia oraz związków zawodowych podpisały wspólne rekomendacje dotyczące zmian na rynku pracy tymczasowej

z9160821Q,Flaga-UE
W ubiegłym tygodniu Eurociett (reprezentujący branżę agencji zatrudnienia) i UNI Europa (europejska reprezentacja związków zawodowych) podpisały w ubiegłym tygodniu wspólne rekomendacje skierowane do świata polityki, dotyczące zmian w zakresie funkcjonowania rynku pracy tymczasowej. Rekomendacje powstały na bazie wspólnie przeprowadzonego badania, które skupia się na porównaniu pracy tymczasowej z innymi formami zatrudnia. Wyniki badania pokazują jaką […]