Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2015

od_wrzesnia_wzrost_wynagrodzenia_zasadniczego_nauczycieli_news_top_image
Od 1 stycznia 2015 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1750 zł ( brutto). W stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2014 r. (1680 zł) jest to wzrost o 70 zł, tj. o 4,2 %. Kwota 1750 zł została określona w rozporządzeniu Rady […]

Poradnik – Ustawodawstwo mające zastosowanie do pracowników w UE

docdb_image
Do Państwa dyspozycji zamieszczamy Poradnik mający zastosowanie do pracowników w UE. Poradnik pobrać można również w zakładce Regulacje prawne. Zgodnie z art. 76 rozporządzenia 883/20041 państwa członkowskie powinny porozumiewać się między sobą oraz propagować wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk administracyjnych, aby ułatwić jednolite stosowanie unijnego prawa. Przepis ten opiera się na zasadzie efektywnej wymiany informacji […]

W drugim kwartale produkt krajowy brutto zwiększył się, w ujęciu rocznym, o 3,3 proc. – podał GUS

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Motorem napędowym gospodarki w II kwartale br. były popyt krajowy – stabilny wzrost spożycia indywidualnego, mniejszy niż w I kwartale, ale ciągle jednak wysoki wzrost inwestycji i bardzo silny wzrost zapasów. Popyt zewnętrzny, mimo że wartość eksportu była wyższa niż importu miał ujemny wpływ na wzrost PKB […]

Stopa bezrobocia w lipcu spada

W lipcu liczba bezrobotnych wyniosła 1879,5 tys., czyli o 33,1 tys. mniej niż w czerwcu br. To spadek stopy bezrobocia o 1,2 punktu procentowego w stosunku do lipca 2013 r.