To był dobry rok dla agencji zatrudnienia

wykres_obroty_calkowite_PFHR
W 2013 roku obroty całkowite agencji należących do Polskiego Forum HR wzrosły o 14,88%, wzrost obrotów z pracy tymczasowej był jeszcze wyższy i wyniósł 16,6%, ale największą zwyżkę zanotowała branża rekrutacji prawie 19%. Obroty całkowite Agencje członkowskie Polskiego Forum HR, w 2013 roku, zatrudniały 2 043 pracowników wewnętrznych w 286 oddziałach w całym kraju. Osiągnęły […]

Stopa Bezrobocia W Lutym 2014 R.

crash
Bezrobocie w lutym spadło po raz pierwszy od 2008 r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy zmniejszyła się o 3,7 tys. osób. Ofert pracy przybyło najwięcej od 6 lat – aż 96 tys.

Reforma Urzędów Pracy przyjęta przez Sejm

926534891
Sejm przyjął 14 marca nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przygotowaną przez MPiPS. – Chcemy zmienić obraz urzędów pracy, dostosować je do oczekiwań bezrobotnych i wymagań pracodawców – powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Pośredniaki powinny stać się instytucjami, które na wzór job-centers będą w stanie sprostać zapotrzebowaniom zmieniającego się rynku pracy. To jest […]