Stopa Bezrobocia W Grudniu: 13,4%

wskaznik
Bezrobocie w grudniu wzrosło najwolniej od 2007 roku - poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Stopa bezrobocia wyniosła 13,4%. Jeszcze na początku ubiegłego roku ekonomiści prognozowali, że może to być nawet 14-15%.

Global Employment Trends 2014: Bezrobocie Na Świecie Rośnie

W poniedziałek 20 stycznia br. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) opublikowała raport dotyczący globalnych trendów w zatrudnieniu „Global Employment Trends 2014" - jest to najważniejsza publikacja dotycząca globalnych i regionalnych prognoz w zakresie zatrudnienia i bezrobocia.

Stopa Bezrobocia W UE W Grudniu 2013 R.

images 1
Stopa bezrobocia dla 17 krajów ze strefy euro w grudniu 2013 r. wyniosła 12% i pozostała na tym samym poziomie od października 2013 r. Dla porównania w grudniu 2012 roku wynosiła 11,9%. Wśród wszystkich 28krajów członkowskich UE stopa bezrobocia wyniosła 10,7% i spadła o 0,1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W grudniu 2012 stopa bezrobocia w UE wynosiła 10,8%.