Zmiany W Urzędach Pracy

959414-praca-657-323
Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Lepsze dostosowanie ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych, skutkujące efektywniejszym ich funkcjonowaniem, jest podstawowym celem proponowanej regulacji. Stanowi ona realizację postulatu premiera z tzw. II exposé, który dotyczył zreformowania urzędów pracy.

Czerwiec Kolejnym Miesiącem Spadku Bezrobocia

4030176-3d-rosso-finacial-stat-freccia-bianca-scendere-recessione
Stopa bezrobocia rejestrowanego. Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2013 roku wyniosła 2 112,3 tys. osób i w porównaniu do końca maja br. roku spadła o 64,0 tys. osób. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 49,5 tys. Zatem drugi miesiąc z kolei spadek liczby bezrobotnych był silniejszy niż przed rokiem, co można uznać za oznakę stopniowej poprawy sytuacji na rynku pracy.

Wakacyjna Praca Drogą Do Kariery

got_popo_europoslowie_603118411111111111
Dla tysięcy uczniów, maturzystów i studentów wakacje to okazja do rozpoczęcia kariery zawodowej. Jednak wejściu na rynek pracy towarzyszy weryfikacja posiadanych umiejętności. Niestety często ma miejsce zderzenie wygórowanych oczekiwań z brutalną rzeczywistością. Niemniej dla wielu młodych ludzi doświadczenie letniego zarobku może być furtką otwierającą dalszą drogę zawodową.

Co Zyska Pracodawca Po Zmianach Dotyczących Czasu Pracy?

kodeks-pracy
Do podpisu Prezydenta trafiła nowelizacja Kodeksu pracy, która wprowadzi zmiany przepisach dotyczących organizacji i planowania czasu pracy. Pracodawca będzie mógł zastosować 12-miesięczny okres rozliczeniowy, pracownik odpracuje prywatne wyjście nawet kilka dni później, a rozpoczęcie pracy w tej samej dobie pracowniczej nie spowoduje konieczności zapłaty za nadgodziny.