Umowa O Pracę Tymczasowa Czy Tradycyjny Etat?

Forma zatrudnienia tymczasowego jest korzystna dla firm przede wszystkim dlatego, że na mocy ustawy, a także co do zasady na mocy porozumienia pomiędzy agencją, a pracodawcą użytkownikiem ta pierwsza przejmuje większość obowiązków wobec pracownika. Oszczędność przynosi wyeliminowanie często długotrwałej rekrutacji podczas gdy konieczność zwiększenia zasobów kadrowych jest tylko czasowa.