Sytuacja Na Rynku Pracy We Wrześniu

zatrudnienie
Liczba bezrobotnych w końcu września 2013 roku wyniosła 2 082,3 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca sierpnia 2013 roku spadła o 0,9 tys. osób. Nieznaczny spadek liczby bezrobotnych w wartościach bezwzględnych nie spowodował zmiany w wartościach względnych.

Stopa Bezrobocia W UE We Wrześniu 2013 R.

flaga_6422
W strefie euro stopa bezrobocia we wrześniu 2013 r. pozostała na tym samym poziomie co w lipcu i wyniosła 12,2% (po korekcie). Również w całej UE stopa bezrobocia nie zmieniła się w porównaniu do sierpnia br. i wyniosła 11% (po korekcie). W obu strefach stopa bezrobocia wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy wynosiła odpowiednio 11,6% i 10,6%.