Sytuacja Na Rynku Pracy W Maju 2012 R.

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca kwietnia br.) wyniosła w maju br. 12,6 proc. i w porównaniu do kwietnia br. spadła o 0,3 punktu procentowego.

Wyniki Badania PKPP Lewiatan

54 proc. polityków, urzędników, ekspertów, dziennikarzy negatywnie ocenia obecną sytuację na rynku pracy, 35 proc. uważa, że jest ani dobra, ani zła, a tylko 11 proc. określa ją jako dobrą. 60 proc. respondentów wymienia zbyt wysokie koszty pracy jako główną przyczynę bezrobocia, natomiast 56 proc. wskazuje na kształcenie na kierunkach, po których trudno znaleźć pracę - wynika z badania, które na zlecenie PKPP Lewiatan zrealizowała firma 4P research mix.

Dane Statystyczne Dotyczące Agencji Pracy Tymczasowej Za 2008-2011 Rok

Ogólna liczba osób skierowanych przez agencje zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej wyniosła w roku 2008: 474 747 osób, z czego 214 750 (45%) było zatrudnionych w agencjach na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz na czas wykonywania określonej pracy. Natomiast 55%, czyli 259 997 osób nie będących pracownikami Agencji, zostało skierowanych do pracy na podstawie umowy prawa cywilnego.

Raport Z Działalności Agencji Zatrudnienia W Polsce Za Rok 2011

a
Pojawiły się pierwsze dane MPiPS dotyczące działalności agencji zatrudnienia w Polsce w 2011 r. Wynika z nich, że na koniec 2011 r. w naszym kraju funkcjonowało 3 538. podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia, w porównani do roku 2010 liczba ta wzrosła dość znacznie, bo aż o 540 agencji (w 2010 roku było ich 2998). Wśród ogólnej liczby agencji zatrudnienia 1 301 podmiotów prowadziło działalność z zakresu pracy tymczasowej i w porównaniu do roku 2010 liczba ta wzrosła o 283 agencji (w 2010 działalność agencji pracy tymczasowej świadczyło 1010 podmiotów).