Sytuacja Na Rynku Pracy W Marcu 2012 R.

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lutego br.) wyniosła w marcu br. 13,3 proc. i w porównaniu do lutego br. spadła o 0,2 punktu procentowego. W analogicznym okresie ubiegłego roku (marzec 2011 – luty 2011) odnotowano spadek natężenia bezrobocia o 0,1 punktu (z poziomu 13,4 proc. do poziomu 13,3 proc.). Zatem wskaźnik bezrobocia w końcu marca br. pozostaje na analogicznym, jak przed rokiem, poziomie.

Europejski Rynek Pracy Tymczasowej Po Wdrożeniu Dyrektywy

Do 15 grudnia 2011 roku wszystkie kraje członkowskie miały obowiązek wdrożyć Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej. Podstawową kwestią regulowaną przez ten akt prawny jest zasada równego traktowania pracowników tymczasowych i pracowników zatrudnionych bezpośrednio u pracodawców użytkowników w zakresie warunków zatrudnienia i warunków pracy, w tym wynagrodzenia. Dodatkowo Dyrektywa nałożyła na kraje członkowskie obowiązek dokonania przeglądu regulacji obowiązujących w każdym kraju w celu zidentyfikowania i zniesienia nieuzasadnionych uwarunkowaniami danego rynku pracy barier ograniczających rozwój tego sektora.

Wynagrodzenia Specjalistów I Menedżerów W Polsce

Wyniki badania wynagrodzeń Antal International wskazują, że ponad połowa specjalistów i menedżerów w Polsce zarabia powyżej 8 000 PLN brutto miesięcznie. Na jakich stanowiskach wynagrodzenia są najbardziej atrakcyjne? W które kompetencje warto zainwestować, aby w 2012 roku podnieść swoje notowania na rynku pracy?

Sytuacja Na Rynku Pracy W Lutym 2012 R.

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca stycznia) wyniosła w lutym 2012 roku 13,5 proc. i w porównaniu do stycznia 2012 roku wzrosła o 0,3 punktu procentowego. W analogicznym okresie ubiegłego roku (styczeń 2011 – luty 2011) odnotowano wzrost również o 0,3 punktu procentowego (z poziomu 13,1 proc. do poziomu 13,4 proc.). W lutym 2012 roku wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,4 do 0,1 punktu) odnotowano w piętnastu województwach.