Czas Pracy W 2012 Roku

Poniżej umieszczono zestawienie wymiaru czasu pracy w poszczególnych miesiącach roku 2012. Całkowity, roczny wymiar czasu pracy wynosi 2016 godziny (252 dni x 8 godz.). Miesiąc ilość godzin pracy ilość dni pracy ilość dni wolnych Styczeń 168 21 10 Luty 168 21 8 Marzec 176 22 9 Kwiecień 160 20 10 Maj 168 21 10 Czerwiec […]

Sytuacja Na Rynku Pracy W Grudniu

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca listopada 2011 roku) wyniosła w końcu grudnia 2011roku 12,5 proc. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 0,4 punktu procentowego. W analogicznym okresie 2010 roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,7 punktu (z poziomu 11,7 proc. w listopadzie do 12,4 proc. w grudniu).

Gospodarka Nie Zwalnia Tempa

W 2011 roku wzrost gospodarczy wyniósł 4,3 proc. - podał GUS. „Polska gospodarka należy do najszybciej rozwijających się w UE. Utrzymanie takiego tempa w tym roku nie będzie możliwe, ale PKB i tak wzrośnie o ok. 3 proc." - mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.