Delegowanie Pracowników Do Pracy Na Terenie UE – Podstawowe Regulacje Prawne

lalala
Z uwagi na rozszerzenie Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie w tym Polskę, coraz więcej polskich pracowników jest delegowanych do pracy w przedsiębiorstwach zagranicznych. W przypadku firm delegujących pracowników do pracy za granicę, powstaje problem dotyczący wyboru ustawodawstwa kraju, któremu podlegać będzie łączący pracodawcę i pracownika stosunek pracy. Powyższy problem wynika z faktu, iż stosunek pracy z elementem obcym jest postacią stosunku prawnego, który wykracza poza obszar porządku prawnego jednego państwa.

Co Zamiast Etatu?

question mark
W obecnych czasach powoli do lamusa odchodzą tradycyjne formy zatrudnienia. Coraz częściej ustala się elastyczny czas pracy, wykonywanej także zdalnie. Rynek pracy wciąż się rozwija, a pracodawcy nie chcą pozostawać za nim w tyle. Porzucają wizję pracowników jako ogółu, sięgając po nowe rodzaje zatrudnienia dostosowując je do potrzeb konkretnych pracowników.