Targi Pracy W PWSZ 24.10.2012

zdjecie1351078608019
W największej legnickiej uczelni rozmawiano o realiach lokalnego rynku pracy. Konferencja została połączona z targami pracy, które cieszyły się dużą popularnością.

Sytuacja Na Rynku Pracy W Sierpniu 2012 R.

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lipca br.) wyniosła w sierpniu 2012 roku 12,4 proc. i w porównaniu do lipca br. wzrosła o 0,1 punktu procentowego. W analogicznym okresie ubiegłego roku (sierpień 2011 – lipiec 2011) natężenie bezrobocia nie uległo zmianie. Zatem wskaźnik bezrobocia w końcu lipca br. był o 0,6 punktu procentowego wyższy, niż przed rokiem.

Minimalne Wynagrodzenie W 2013 Roku -1600 Zł Brutto

Jak informuje MPiPS od dnia 1 stycznia 2013 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1600 zł (brutto). W stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2012 r. (1500 zł) jest to wzrost o 100 zł, tj. o 6,7%.

Świadczenie Usług Przez Agencje Zatrudnienia W Zakresie Pośrednictwa Pracy Pomiędzy Obcokrajowcami A Pracodawcami Zagranicznymi

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „Ustawa o promocji zatrudnienia” (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) legalne prowadzenie działalności agencji zatrudnienia wymaga uzyskania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Rejestr prowadzony jest przez Marszałków Województw. Dokumentem potwierdzającym wpis do ww. rejestru jest wydawany agencji zatrudnienia certyfikat.

Social Media W Służbie Rekrutacji

goldenline
Headhunterzy kupują możliwość kontaktowania się z kandydatami lub bardzo intensywnie powiększają grono swoich „znajomych”. Z drugiej strony kandydaci szukając informacji o firmie, częściej trafiają na społecznościowe strony marek.