Til arbeidsgivere

Ekstern Utlysning

Målet med ekstern utlysning er å sørge for til en bestemt tid ansatte som tilsvarer kundens profil. Denne tjenesten er knyttet til outsourcing av HR som følge av Arbeidsloven.

Målet med ekstern utlysning er å sørge for til en bestemt tid ansatte som tilsvarer kundens profil. Denne tjenesten er knyttet til outsourcing av HR som følge av Arbeidsloven.

Byrået overtar arbeidsgiverens forpliktelser, tilknyttet bl.a. organisering av rekrutteringsprosesser, administrasjon av lønn, kontroll av fraværsnivået og kontinuerlig ansettelse

Vi støtter våre kunder gjennom følgende tiltak:

  • Vi skaper en profil for den perfekte kandidaten for en bestemt stilling;
  • Vi utfører en rekrutteringsprosess i flere etapper, slik at vi kan velge passende arbeidstakere (i dette stadiet bruker vi ofte kompetansetester);
  • Vi organiserer legeundersøkelser, med tanke på skadelige faktorer som kan oppstå på en gitt arbeidsplass;
  • Vi utfører generell HMS opplæring;
  • Vi tilbyr omfattende HR tjenester for ansatte, rettidig utbetaling av lønn, utstedelse av sertifikater, avslutning og fornyelse av avtaler;
  • Vi opprettholder fast kontakt med de utstasjonerte arbeiderne, vi kontrollerer deres arbeid og fraværsnivået;
  • Vi tildeler hvert selskap en dedikert konsulent som er i fast kontakt med lederne av de enkelte avdelingene;
  • Vi kontrollerer sykemeldinger av midlertidige ansatte og jobber tett med sosialforsikring i Polen (ZUS);
  • Vi sikrer kontinuitet i arbeidslivet – i tilfelle fravær garanterer vi vikarer;
  • Vi overtar ansvaret for lovlig mulighet til tiltredelse til en bestemt stilling. Vi sender ansatte, som allerede fra den første dagen av deres opphold i selskapet, er klare til å starte arbeidet.

, som følge av Arbeidsloven.