Til arbeidsgivere

Ekstern utlysning

(Polski) Celem zatrudnienia zewnętrznego jest zapewnienie, w określonym czasie, pracowników odpowiadających profilowi kandydata, przedstawionym przez Klienta. Usługa ta wiąże się z outsourcingiem obowiązków kadrowo-płacowych, wynikających z Kodeksu Pracy.

Sorry, this entry is only available in English, Ukrainski, Deutsch and Polski.