Til arbeidsgivere

Ekstern sysselsetting

(Polski) Celem zatrudnienia zewnętrznego jest zapewnienie, w określonym czasie, pracowników odpowiadających profilowi kandydata, przedstawionym przez Klienta. Usługa ta wiąże się z outsourcingiem obowiązków kadrowo-płacowych, wynikających z Kodeksu Pracy. Agencja przejmuje zobowiązania pracodawcy, związane m.in. z organizacją procesów rekrutacyjnych, prowadzeniem administracji wynagrodzeń, kontrolą poziomu absencji oraz bieżącym uzupełnianiem personelu.

Sorry, this entry is only available in English, Ukrainski, Deutsch and Polski.