Til arbeidsgivere

PFRON (Statlig fond for rehabilitering av funksjonshemmede) – sysselsetting av funksjonshemmede

(Polski) Polskie prawo pracy obliguje przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 25 pracowników do angażowania osób niepełnosprawnych. Firmy, które nie stosują się do tej zasady, są zobowiązane do opłacania składek związanych z “aspołecznym zachowaniem”.

Sorry, this entry is only available in English, Ukrainski, Deutsch and Polski.