Til arbeidsgivere

Ekstern sysselsetting

(Polski) Celem zatrudnienia zewnętrznego jest zapewnienie, w określonym czasie, pracowników odpowiadających profilowi kandydata, przedstawionym przez Klienta. Usługa ta wiąże się z outsourcingiem obowiązków kadrowo-płacowych, wynikających z Kodeksu Pracy. Agencja przejmuje zobowiązania pracodawcy, związane m.in. z organizacją procesów rekrutacyjnych, prowadzeniem administracji wynagrodzeń, kontrolą poziomu absencji oraz bieżącym uzupełnianiem personelu.

mer

 • Profesjonelle rekrutteringsprosseser

  (Polski) Zgodnie z bieżącymi trendami branży HR, MR JOB wykorzystuje najnowsze modele rekrutacji pracowników. Profesjonalnie zarządzany, wieloetapowy proces selekcji, pozwala wyłonić najbardziej odpowiednich kandydatów, spełniających wymagania naszych Klientów.

  mer

 • Vikariat og hjelpearbeidere

  (Polski) Celem zatrudnienia na zastępstwo jest umożliwienie pracodawcy uzupełnienia nieobecności własnego pracownika, bez konieczności trwałego wiązania się z osobą zatrudnianą na jego miejsce.

  mer

 • Ansatte for en prøveperiode

  (Polski) Zatrudnianie pracowników na okres próbny pozwala na sprawdzenie ich kompetencji w praktyce oraz uzyskanie pewności wyboru odpowiedniej osoby do pracy na danym stanowisku.

  mer

 • Utstasjonering av arbeidere til Tyskland

  (Polski) MR JOB od lat współpracuje z przedstawicielami niemieckiego rynku pracy, świadcząc usługi delegowania pracowników do przedsiębiorstw wielu różnych branż.

  mer

 • Gjennomføring av EU-prosjekter

  (Polski) Agencja Pracy Tymczasowej MR JOB posiada duże doświadczenie w realizacji projektów unijnych. W latach 2007 – 2013 realizowaliśmy projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  mer

 • PFRON (Statlig fond for rehabilitering av funksjonshemmede) - sysselsetting av funksjonshemmede

  (Polski) Polskie prawo pracy obliguje przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 25 pracowników do angażowania osób niepełnosprawnych. Firmy, które nie stosują się do tej zasady, są zobowiązane do opłacania składek związanych z “aspołecznym zachowaniem”.

  mer

Sorry, this entry is only available in English, Ukrainski, Deutsch and Polski.