Polityka prywatności

 • Administratorem serwisu internetowego pod domeną WWW.mrjob.pl zwanego dalej Serwisem jest MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej  Spółka z o.o., z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Biskupia 1 , wpisanej do Rejestru pod numerem KRS 0000484197, , NIP: 691-250-35-09, zwana dalej MR JOB.
 • Wybrane podstrony Serwisu zawierają formularz Napisz CV umożliwiający składanie aplikacji o pracę w MR JOB, zwany dalej Formularzem. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do MR JOB następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres e-mail, numer telefonu, drugi numer telefonu, zdjęcie, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, kursów i certyfikatów, doświadczenia zawodowego, znanych języków obcych, zainteresowań, określenie dyspozycyjności i zakres znajomości obsługi komputera.
 • Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez kliknięcie przycisku „Generuj CV”, będącego elementem Formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana na rzecz MRJOB oraz podmiotów z nią powiązanych, dla celów związanych z rekrutacją pracowników i poszukiwaniem pracy (z prawem do weryfikacji prawdziwości przekazywanych dokumentów i zawartych w nich informacji), statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest MR JOB.
 • Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej biuro@mrjob.pl.Żądanie takie powinno zawierać imię, nazwisko i numer telefonu użytkownika.
 • MRJOB zapewnia poufność wszelkich uzyskanych informacji o użytkownikach. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, gdy MRJOB byłaby zobowiązana do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd, prokuratura) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także w przypadku określonym powyżej w pkt. 3.
 • Dostęp do serwisu internetowego i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa. Można przeglądać tę stronę dla własnej rozrywki i informacji. Prosimy jednakże nie dystrybuować, nie modyfikować, nie przesyłać ani nie zmieniać zawartości strony bez pisemnej zgody MR JOB.
 • Wszelkie nazwy, logo i znaki pojawiające się w serwisie internetowym są, o ile nie podano inaczej, znakami handlowymi posiadanymi lub używanymi na mocy licencji MR JOB. Nazwy, logo i znaki handlowe firm trzecich, są wykorzystane na niniejszej stronie jedynie w celach informacyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie wymaga zgody prawnego właściciela. Użycie lub niewłaściwe użycie znaków handlowych lub jakichkolwiek innych elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.
 • Wszystkie materiały zamieszczone na tych stronach serwisu internetowego są chronione prawami autorskimi.

Polityka Cookies

 • Serwis mrjob.pl, w celu umożliwienia Użytkownikom wykorzystywania poszczególnych funkcji serwisu korzysta z plików cookies (ciasteczka).
 • Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne”  (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Zadaniem Plików Cookies jest umożliwienie poruszania się po stronie bez konieczności podawania przez Użytkowników tych samych informacji, które już wcześniej zostały przez nich przekazane, oraz korzystanie z poszczególnych funkcji strony
 • Cookies używane są także w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, o sposobie korzystania przez odwiedzających strony WWW, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie.
 • Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Dane te są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu MR JOB agencja Pracy Tymczasowej  Sp. z o.o