Czas Pracy W 2012 Roku

Poniżej umieszczono zestawienie wymiaru czasu pracy w poszczególnych miesiącach roku 2012. Całkowity, roczny wymiar czasu pracy wynosi 2016 godziny (252 dni x 8 godz.). Miesiąc ilość godzin pracy ilość dni pracy ilość dni wolnych Styczeń 168 21 10 Luty 168 21 8 Marzec 176 22 9 Kwiecień 160 20 10 Maj 168 21 10 Czerwiec […]

Sytuacja Na Rynku Pracy W Grudniu

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca listopada 2011 roku) wyniosła w końcu grudnia 2011roku 12,5 proc. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 0,4 punktu procentowego. W analogicznym okresie 2010 roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,7 punktu (z poziomu 11,7 proc. w listopadzie do 12,4 proc. w grudniu).

Gospodarka Nie Zwalnia Tempa

W 2011 roku wzrost gospodarczy wyniósł 4,3 proc. - podał GUS. „Polska gospodarka należy do najszybciej rozwijających się w UE. Utrzymanie takiego tempa w tym roku nie będzie możliwe, ale PKB i tak wzrośnie o ok. 3 proc." - mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

Agencje Pracy Tymczasowej – Prawne Warunki Działalności Na Rynku Europejskim

123
Istniejące jeszcze niedawno ograniczenia w dostępie do rynków pracy niektórych państw członkowskich tzw. „starej Unii” zostały już zniesione. Gwarantuje to polskim pracownikom dostęp do obszaru gospodarczego charakteryzującego się szeroką ofertą zatrudnienia na warunkach odpowiadających najwyższym standardom współczesnego świata. Aktualne trendy na rynku walutowym czynią pracę za granicą z każdym rokiem coraz bardziej atrakcyjną dla polskich obywateli.

Elastyczne Formy Zatrudnienia- Szansa Czy Zagrożenie?

1234
Dlaczego śmieci?  Taką sytuację pogłębia dodatkowo polityka kredytowa różnego rodzaju instytucji finansowych i banków, które niejednokrotnie odmawiają przyznania kredytów osobom zatrudnionym na umowy tymczasowe, zlecenie bądź o dzieło. Według danych z Open Finance i Home Brokera, aż co dziesiąta osoba ubiegająca się o kredyt hipoteczny jest zatrudniona na umowę zlecenie lub o dzieło, ale tylko […]

30.11.2011 Targi Pracy W PWSZ

logo_legnica_pwsz
Targi Pracy odbywać się będą w godzinach od 11:00 do 14:00 w budynku sal wielofunkcyjnych PWSZ im. Witelona w Legnicy. Podczas Targów zaprezentuje się 16 podmiotów, działających w różnych sektorach gospodarki.